Polikliniek voor Klinische Arbeidstoxicologie

 


dr. C. Kramers
1
1

drs. B. Schouwenberg


dr. R. Aarnoutse

1
1
dr. G.B.G.J. van Rooy


Dr. C. Kramers is internist klinisch farmacoloog in het Radboud UMC. Hij is vice-voorzitter van de werkgroep die de informatiesite
www.toxicologie.org in samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie verzorgt. Hij is tevens lid van het Regionale Expert Team Intoxicaties 

Drs. B. Schouwenberg is internist klinisch farmacoloog in het Radboud UMC. Hij is voorzitter van het Regionale Expert Team Intoxicaties.

Dr. R. Aarnoutse is ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog i.o. Hij is ziekenhuisapotheker met aandachtsgebied bio-analyse/toxicologie en lid van het Regionale Expert Team Intoxicaties.

Dr. G.B.G.J. van Rooy is bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige verbonden aan het Expertise Centrum Toxische Stoffen van Arbo Unie. Hij is tevens werkzaam bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht.

 

  • Home
  • Verwijsformulier
  • Medewerkers
  • Contact
  •